ประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ

งานประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559-2565

No. รูปปก ชื่อเรื่อง ประจำปีการศึกษา เล่มที่ รายละเอียด
1 จัดทำ-01 กระบวนทัศน์ใหม่ การวิจัยไทย-จีน-ซาอุดีอาระเบีย (New Paradigm of Thai-Chinese-Saudi Arabian Research) 2565 1 Full Text
2 จัดทำ-02 กระบวนทัศน์ใหม่ การวิจัยไทย-จีน-ซาอุดีอาระเบีย (New Paradigm of Thai-Chinese-Saudi Arabian Research) 2565 2 Full Text
1 Pages from 02-หน้าปก_เล่ม 2_14-01-65 1_Page_1 “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน” 2564 2 Full Text
2 Pages from 02-หน้าปก_เล่ม 1_14-01-65 1_Page_2 “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน” 2564 1 Full Text
3 Proceedings2563_1 "การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม" 2563 1 Full Text
4 Proceedings2563_2 "การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม" 2563 2 Full Text
5 FullProceedings2562_1 "การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต" 2562 1 Full Text
6 FullProceedings2562_2 "การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต" 2562 2 Full Text
7 FullProceedings2561_4 "การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ" 2561 1 Full Text
8 FullProceedings2561_4 "การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ" 2561 2 Full Text
9 FullProceedings2561_4 "การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ" 2561 3 Full Text
10 FullProceedings2561_4 "การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ" 2561 4 Full Text
11 Proceedings2560 "การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0" 2560 1 Full Text
12 บทความ2_2559_Update3 "ภูมิปัญญาเพื่อสังคม :การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษา" 2559 1 Full Text
13 proceeding59 "ภูมิปัญญาเพื่อสังคม : การวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" 2559 1 Full Text

ประเภท            :
ภาษาอังกฤษ  :
ผู้วิจัยหลัก       :
ผู้วิจัยร่วม        :