ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับบทความออนไลน์ ปี พ.ศ.2558

เปิดรับบทความออนไลน์ ปี พ.ศ.2558

กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจทุกท่านส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ หรือ บทความปริทรรศน์ โดย ส่งบทความระบบออนไลน์ (ไฟล์เอกสาร .docx) ได้ที่ หน้า webpage วารสารร่มพฤกษ์ (http://romphruekj.krirk.ac.th/ ) ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกระบบส่งบทความออนไลน์ (http://ojs.krirk.ac.th/index.php/romphruekjournal/)

2. ลงทะเบียน (เพื่อรับ user name และ password) เพื่อใช้ในการส่งบทความ

3. เมื่อลงทะเบียน แล้ว login เข้าสู่ระบบ (โดยใช้ user name และ password จากการลงทะเบียน)

เลือก Dashboard ð TASKS ð แล้ว คลิ๊กเลือกð Start a New Submission in วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

4. เมื่อส่งแล้วระบบจะตอบรับบทความโดยการส่งขอความตอบรับแจ้งไปยังอีเมล์ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองบรรณาธิการประจำฉบับและศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา (402)

กลุ่ม

ประเด็น

บรรณาธิการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่ง

2

อุตสาหกรรม

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558

ปิดรับบทความ เมษายน 2558

1. อาจารย์สมคิด  สมศิริ

somkid.somsiri88@gmail.com

08-9825-7538

2. อาจารย์อรุณ  ขยันหา

hp_polsci@hotmail.com

08-6207-8785

3

การบริหาร

มิถุนายน – กันยายน 2558

ปิดรับบทความ สิงหาคม 2558

1. รองศาสตราจารย์ปรีชา  พันธุ์แน่น

preecha.pannan9@gmail.com

08-1613-3432

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม

duangthip556@hotmail.com

08-6777-5760

3. อาจารย์จารุวรรณ อมรศิลสวัสดิ์

ruja_amorn@siamza.com

08-1922-4365

Other Articles: