ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งบทความวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings )

  

“การนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2560”

เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0”

 วันเสาร์ที่ 11  พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ มหาวิทยาลัยเกริก แขวงหลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

กรุณาจัดส่งศูนย์ส่งเสริมวิจัย ฯ   ภายใน 23 ตุลาคม 2560 

ดาวน์โหลดเอกสาร ตามรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้

แบบฟอร์ม “การนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2560”

การจัดหน้าบทความ

ตัวอย่างการเขียนบทความ

การลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

กรุณาจัดส่ง   1. แบบฟอร์ม“การนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2560”
                    2. บทความวิจัย 
มาที่ email : romphruek.kru@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ : 02-552-3500-9  ต่อ 402 ...   ...

Other Articles: